CSR

Raporty

Raporty2017-03-02T12:31:26+00:00

Raporty

Raporty z postępów prac projektu „Samochody to nasze wspólne życie”

I kwartał wykonania projektu – raport_I

II kwartał wykonania projektu – raport_II

III kwartał wykonania projektu – raport_III

Raportowanie cykliczne – poprojektowe

Przejrzystość działania przedsiębiorstwa to jedna z podstawowych zasad CSR dlatego też zdecydowaliśmy się na regularne dostarczanie Państwu raportu CSR stworzonego wg standardu GRI.4. Na tej stronie będziemy również umieszczać raporty i prezentacje tworzone z myślą o społeczności, w której funkcjonujemy. Zapraszamy do lektury.

Raport GRI (luty 2015) – pierwszy raport obejmujący lata 2012-2014 (średnioroczne wartości wskaźników)

Prezentacja z konferencji podsumowującej projekt CSR „Samochody to nasze wspólne życie” i film z konferencji