CSR

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe2017-03-02T12:30:37+00:00

Zapytania ofertowe

W ramach prowadzonych działań przy realizacji projektu „Samochody to nasze wspólne życie” kierujemy do Państwa zapytania ofertowe na wykonanie oraz zakup usług i środków trwałych.

Zapytanie ofertowe – doradca CSR – ZAKOŃCZONE

Zapraszamy do składania ofert. Formularz zapytania do pobrania tutaj: zapyt_ofert_doradcy_PARP.

Termin składania ofert 15 lipca do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe – doradca CSR – poprawka – ZAKOŃCZONE – Wyniki

Zapraszamy do składania ofert na poprawionym formularzu ofertowym. Poprawka dotyczy wyceny prac związanych z obszarem II – relacje z pracownikami.

Treść zapytania: zapyt_ofert_doradcy_PARP_popr

Formularz ofertowy: formularz oferty

Termin składania ofert został przesunięty do 17 lipca do godz. 15.

Zapytanie ofertowe – modernizacja systemu grzewczego z wymianą pieca – ZAKOŃCZONE – Wyniki

Zapraszamy do składania ofert. Formularz zapytania do pobrania tutaj: zapyt_ofert_piec.

Termin składania ofert 03 września do godz. 15:00.

Przedłużenie terminu składania ofert w związku z brakami do 11 września do godziny 10:00.

Zapytanie ofertowe – dostawa detektora lotnych związków organicznych – ZAKOŃCZONE – Wyniki

Zapraszamy do składania ofert. Formularz zapytania do pobrania tutaj: zapyt_ofert_detektor

Termin składania ofert 19 grudnia 2014r. godzina 15:00.

Termin składania ofert przesunięty do dnia 30 grudnia 2014r. godz: 13:00 w związku z brakiem wymaganej liczby ważnych ofert.

Zapytanie ofertowe – certyfikacja raportowania wg standardu GRI.4 – ZAKOŃCZONE – Wyniki

Zapraszamy do składania ofert. Formularz zapytania do pobrania tutaj: zapyt_ofert_audyt_GRI

Termin składania ofert 13 lutego 2015r.. godzina 15:00.

Termin składania ofert przesunięty do dnia 14 lutego do godz: 12:00 w związku z brakiem wymaganej liczby ważnych ofert.