Informacje prawne

Informacje prawne2018-10-17T19:35:21+00:00

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych jest JASTRZĘBSKI S.A. z siedzibą w Siedlcach, ul. Targowa 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046063, prowadzonym przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8211603900, REGON: 710430840. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach na terenie Unii Europejskiej.

2. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą zbierane, przetwarzane, przekazywane i wykorzystywane przez Jastrzębski S.A. (ul. Targowa 20 08-110 Siedlce), w celu realizacji zamówionych przez Państwa produktów i usług lub w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Państwa dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, a Państwu w każdym momencie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i zapomnienia.

3. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej wymienionych celów przez okres 2 lat od momentu ich pozyskania, jeżeli nie nastąpi transakcja wydłużająca ten okres.

5. Przetwarzane dane:

a) Dane identyfikacyjne osoby:
Imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, oraz – jeżeli jest to wymagane – rok i miesiąc urodzenia,

b) Dane identyfikacyjne pojazdu:
numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), nr rejestracyjny, data pierwszej rejestracji, marka, model, wersja nadwozia,

6. Państwa dane mogą być pozyskane zarówno przez kontakt bezpośredni jak również przez kontakt elektroniczny, telefoniczny i mailowy.

7. Poprzez kontakt elektroniczny rozumie się wszelki rodzaj interakcji (kliknięcie w link telefonu, dojazdu, wysłanie wiadomości itp.) ze stronami administrowanymi przez Jastrzębski S.A. umożliwiającymi pozyskanie danych osobowych, w szczególności:

a) profil Facebook: https://www.facebook.com/och.jastrzebski/

b) profil Instagram: https://www.instagram.com/opel_jastrzebski/

c) profil Google: Jastrzębski Opel Siedlce

d) profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/jastrzebski-s-a/

e) sklep Allegro: jastrzebski_SA

8. Państwa dane mogą być przekazywane do firmy Eryton Sp. z o.o., ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce odpowiedzialnej za kontakt z klientami administratora danych w celu realizacji powierzonych zadań.

9. Jako osoba, której dane dotyczą, maja Państwo prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 RODO oraz w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Przysługujące Państwu prawa wymienione powyżej są ograniczone określonymi wymogami prawnymi, np. okres przechowywania dokumentacji księgowej, mogące wystąpić kampanie gwarancyjne w zakresie bezpieczeństwa itp., i mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

11. Na Państwa wniosek, możemy jako administrator zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany Państwa adresu). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami droga poczty elektronicznej iod@jastrzebski-siedlce.pl lub telefonicznie 25 644 86 86 w. 0.

Informacje konsumenckie

Broszura informacyjna dla konsumenta – Sprzedaż samochodów nowych

Broszura informacyjna dla konsumenta – Sprzedaż części i usług

Z poważaniem,

Zarząd Spółki Jastrzębski